Kumpulan Doa dan Wirid Setelah Shalat

Sholat Fardhu merupakan ibadah wajib yang harus dijalankan oleh semua umat muslim. Namun seringkali setelah menyelesaikan ibadah sholat, kebanyakan orang tergesa-gesa untuk beranjak agar bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Padahal, masih ada amalan yang dianjurkan untuk dilakukan seusai mengucap salam yaitu memanjatkan doa dan berdzikir (wirid).

Sejenak meluangkan waktu untuk berdoa dan berdzikir kepada Allah SWT adalah kesempatan yang seharusnya tidak dilewatkan. Tidak hanya menambah pahala, namun kita akan merasa lebih dekat dengan-Nya. Allah SWT juga senantiasa mengampuni segala dosa-dosa yang sudah kita perbuat. Untuk mengetahui apa saja doa dan bacaan wirid setelah shalat, simak ulasan di bawah ini.

Bacaan Wirid Setelah Shalat Fardhu

Seusai mengucapkan salam, setiap umat muslim dianjurkan untuk berdzikir atau wirid sebelum memanjatkan doa-doa yang lainnya. Dan berikut adalah langkah-langkah doa wirid yang bisa kita amalkan setelah shalat lima waktu.

Membaca Istighfar Sebanyak Tiga Kali

“Astaghfirullahaladziim, alladzii laa ilaaha illaa huwal hayyul-qoyyum waa atuubu ilaihi.” 

Membaca Doa Dzikir

“Allahumma antas salaam waa minkas salaam wa ilaika ya’uuds-salaam fahaayyinaa robbanaa bissalaam, waa adkhilnal jannata daaros salaam tabaaroktaa robbanaa wa ta’aalaita yaa dzal-jalaali wal ikroom.” Cukup dibaca sebanyak satu kali saja.

Memanjatkan Doa untuk Memuji Allah SWT

“Subhanallah wa bi hamdih, ‘adada kholqihii wa ridha nafsihi waa zinata ‘arsyihii wa midaadda kalimaatihi.” (Dibaca satu kali)

Mengucap Doa Syukur

“Allahumma a’inni ‘ala dzikrika wasyukrika wa husni ‘ibadatika.” Dibaca satu kali saja.

Kumpulan Doa dan Wirid Setelah Shalat

Membaca Dzikir La Ilaha Illallah

“La Ilaaha Illallaah, wahdahu laa syariikalah lahul mulkuu  walahul hamdu wahuwa ‘alaa kulli syaiin qadir.” Dzikir ini dibaca ketika shalat Maghrib sebanyak tiga kali dan sepulah kali ketika shalat Subuh.

Dilanjutkan dengan membaca :

“Allahumma ajrinii minannaar.”

Bacaan di atas dibaca sebanyak tiga kali saat shalat Maghrub dan sebanyak tujuh kali saat shaat Subuh.

Melantunkan Ayat Kursi

“Allahu laa illaha illa huwal hayyul-qayyum, laa ta‘ khudzuhuu sinatuw wa la na’um, lahu maa fis-samawatii wa maa fil ard. Man dzal ladzii yasfa’u indahu illa bi ‘idznih, ya’lamu maa baina aidzihim wa maa khalfahum, wa laa yuhituna bisayi’im min ‘ilmihi illaa bima syaa, wasi’a kursiyyuhus-samawati wal ard, wa laa ya‘uduhuu hifdzuhumaa wa huwal aliyyul azim.”

Membaca Surat Pendek

Surat yang dimaksud adalah surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas dan Al-Fatihah. Bacalah surat tersebut secara berurutan.

Membaca Bacaan Tasbih, Tahmid dan Takbir

Tasbih : “Subhanallah”

Tahmid : “Alhamdulillaah”

Takbir : “Allaahu Akbar”

Masing-masing bacaan dibaca sebanyak 33 kali. 

Membaca Bacaan Kalimat Tauhid

“Laa ilaaha Illallah” Bacalah kalimat tersebut sebanyak 300 kali saat shalat Subuh, 50 kali saat shalat Dzuhur dan Ashar, serta 100 kali saat shalat Maghrib dan Isya.

Kumpulan Doa Setelah Shalat Fardhu

Doa Berisi Pujian untuk Allah SWT

Sebelum melanjutkan doa yang lainnya, awalilah dengan doa untuk memuji Allah SWT. Berikut bacaan doa pujian kepada Allah SWT yang dianjurkan :

 “Alhamdulillahirabbil  ‘alamin hamdan yuwafii ni ‘amahu, wa yukafi’u madziddah ya robbana lakal hamdu, kama yanbaghii lijallali wajhikal karimi wa ’adzimi suulthanik.”

Melantunkan Sholawat Nabi

Setelah menyelesaikan shalat, baiknya kita tidak lupa untuk membaca sholawat yang ditujukan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Berikut  sholawat yang telah diriwayatkan para ulama :

 “Allahumma sholli ‘ala Muhammad wa ‘ala ali Muhammad.”

Memohon Keselamatan Dunia dan Akhirat

Doa ini berisi permohonan agar Allah senantiasa memberikan keselamatan agama, badan yang sehat, bertambahnya ilmu pengetahuan, berkah rejeki dan diampuni segala dosa-dosa sebelum kita berpulang. Dan berikut bacaan doanya :“Allahumma innaa-nas aluka salamatan fiddin, waa ‘afiyatan fiil jasadi, waa ziyadatan fiil ‘ilmii, waa barokatan firrizqi, waa tobatan qoblal maut, waa rohmatan ‘indaal maut, waa maghriitotan ba’dal maut. Allahumma hawwin ‘alainaa fii sakarotil maut, waa najaatan minannari, wal‘afwa ‘indal hisab.”

Mendoakan Kedua Orang Tua

Sebagai seorang anak, kita wajib mendoakan kedua orang tua untuk diampunkan segala dosa-dosanya, baik yang masih ada di dunia maupun telah tiada. Doa yang bisa diamalkan yakni sebai berikut :

“Allahummaghfirlii dzunuubii waliwaalidayya warhamhumaa kamaa robbayaanii shoghiiro.”

Memohon agar Terhindar dari Penyakit Hati

Manusia merupakan tempatnya salah dan khilaf, maka baiknya kita selalu memohon kepada Allah untuk diberikan perlindungan dari segala penyakit hati. Berikut doa yang bisa diamalkan :

“Allahumma innii a’udzubika min ‘ilmi la yanfa’u, wa min qalbin laa yakhsya’, wa min nafsin laa yasba’, wa min da’watin laa yustajab lahaa.” 

Doa Sapu Jagat 

Dalam doa ini berisi permohonan agar kita selalu diberikan pelrindungan oleh Allah SWT dan dijauhkan dari siksa api neraka. Berikut doa sapu jagat :

“Rabbana atina fiddunyaa hasanah, wa fil ‘akhiroti hasannah waqinaa ‘adzabannar.”